اموزش حلقه آستین و بافت آستینابتدا گودی حلقه آستین و بافت آستین .

معمولا وقتی به حلقه آستین میرسیم برای گودی حلقه آستین باید به این ترتیب دانه ها را از دو طرف کم کنیم .

برای قسمت پشت لباس :
رج اول 3 دانه کم کنید.
رج سوم 2 دانه کم کنید.
رج پنجم 2 دانه کم کنید.
رج هفتم 1 دانه کم کنید.
یعنی میشود ( 3 - 2 - 2 - 1 )

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

برای قسمت جلوی لباس :
رج اول 4 دانه کم کنید.
رج سوم 3 دانه کم کنید.
رج پنجم 2 دانه کم کنید.
رج هفتم 1 دانه کم کنید.
یعنی میشود ( 4 - 3 - 2 - 1 )

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

طریقه بافت و کم کردن برای آستین لباس :
دور مچ را با سانتیمتر اندازه بگیرید و طبق مدلی که در نظر دارید ( کشباف و یا هر نوع بافتی که بعد از بافته شدن لوله نشود ) ببافید. بعد از بافت حاشیه یا مچ آستین هر 4 یا 6 رج یک بار در دو طرف آستین یکدانه اضافه میشود. تا جایی که به اندازه طول مچ تا زیر بغل برسد.
سپس از هر طرف ( 4 - 3 - 2 - 1 ) کور کنید و کورد کردن را به یک دانه از هر طرف نقصان دهید. وقتی 10 تا 15 دانه روی میل باقی ماند ( بستگی به ضخامت کاموا دارد ) آنرا یکدفعه کور کنید.

[ جمعه ۲۷ بهمن۱۳۹۱ ] [ 13:23 ] [ آنیا ] [ ]


آموزش کلاه نوزاد
وسایل لازم :

میل

نخ مشکی

سفید

نخ نیمه ضخیم
روش بافت کلاه نوزاد :

با نخ مشکی ۶۵ دانه سر انداخته و ۶٫۵ سانتی متر ، ۱ رو ۱ زیر ، کشبافت می بافیم .

۴ رج با نخ سفید ساده می بافیم و طبق الگوی داده شده از وسط دانه ها شروع به بافت دو رنگه ساده می کنیم.

دهان و چشم های خرس که تمام شد شروع به کم کردن به این ترتیب می کنیم :

در رج بعد ۵ دانه بافته ۲ دانه را یکی می کنیم تا آخر

در رج برگشت همه را از رو بدون کم کردن می بافیم

در رج بعد ۴ دانه بافته و ۲ تا یکی بکنید تا آخر

در رج بعد ۳ دانه بافته و یک دانه کم کنید

در رج بعد دو دانه بافته و ۱ دانه کم کنید تا آخر

در آخر چند دانه باقی مانده را با کمک قلاب یکباره جمع می کنیم

پشت کلاه را بدوزید

گوش های خرس پاندا با نخ مشکی شروع کرده و ۸ دانه سر می اندازیم

۴ رج ساده می بافیم بعد از آن در هر رج از هر طرف ۱ دانه کم می کنیم

۳ دانه باقی مانده را یکدفعه کور کرده و بعد از آن جای مناسب کلاه می دوزیم

نکته :

اگر گوش ها را کلفت تر بخواهید ۴ تکه به این ترتیب بافته و ۲ تا ۲ تا به هم دوخته و به کلاه وصل کنید[ جمعه ۲۰ بهمن۱۳۹۱ ] [ 14:23 ] [ آنیا ] [ ]


آموزش شال گردن جيب دار

طرز بافت
1. ابتدا 25 دانه سر بيندازيد و يکي زير و يکي رو به بلندي که دوست داريد ببافيد . سپس از جايي که دستتان ،به صورت ايستاد ه ،افتاد ه است. اندازه زد ه و شروع به بافت جيب کنيد . اينکار را با يک رنگ ديگر به همان تعداد 25 دانه و همان طور يکي از زير و يکي از رو انجام د هيد .

2. سپس به اندازه اي که مي خواهيد دستتان در جيب آزاد باشد ببافيد و کور کنيد و لبه ي کور شد ه را به قسمت بالا و جايي که رنگ ها عوض شد ه آورد ه و روي هم بگذاريد .


3. در مرحله ي بعد از بغل جيب شروع به دوخت کنيد و دو طرف جيب را بدوزيد .
4. در مرحله ي آخر جيب دوخته شد ه را پشت و رو کنيد . اين کار را براي طرف ديگر شال هم انجام د هيد .


نکته
- به جاي اين جيب مي توانيد از يک تکه پارچه پشمي هم استفاد ه کنيد و همانند عکس روي قسمت پايين شال بدوزيد و پشت و رو کنيد .
- اگر بخواهيد شال را يک بار دور گرد نتان بچرخانيد طول شال گرد ن را بيشتر کنيد .
- در زير جيب مي توانيد تکه هايي از کاموا را گره زد ه و به آن نما د هيد و يا سنگ هاي تزييني آويزان کنيد .


[ چهارشنبه ۱۱ بهمن۱۳۹۱ ] [ 16:9 ] [ آنیا ] [ ]


آموزش تصویری سر انداختن

به تعداد دانه هایی که برای سرانداختن نیاز دارید

کاموا را به دور میل انتخابی می پیجید ودر خاتمه ۱۰ سانتی متربه نخ اضافه  

نمایید ...

طرف ازاد نخ به سمت شما و نخ متصل به کلاف به طرف بیرون

باشد سر می اندازید وکارراادامه می دهید.

درصورتی که دست شما در هنگام بافت سفت است از دومیل ودر غیر

این صورت از یک میل برای سرانداختن مطابق شکل پایین استفاده نمایید.


[ یکشنبه ۸ بهمن۱۳۹۱ ] [ 21:7 ] [ آنیا ] [ ]


آموزش تصویری اضافه کردن دانه در بافتنی

 

اضافه کردن به روش نامریی- میل را ازپشت کار اززیر نخ عمودی بین دو دانه...

خارج کرده نخ را برروی میل سمت چپ منتقل کرده واز زیر می بافید.


[ یکشنبه ۸ بهمن۱۳۹۱ ] [ 20:58 ] [ آنیا ] [ ]


آموزش بافت کلاه


این اندازه ها برای نینی های به ترتیب ۶ ماهه.۱۲ ماهه و ۱۸ ماهه هستن ولی می توانید برای خودتون یا همسرتون هم ببافید.

برای بافتن این کلاه از کاموا متوسط و میل ۵ میلی استفاده میکنیم.

▪ دستور کار:

اول ۴۸ دانه برای ۶ ماهه ..۵۶ دانه برای۱۲ ماهه …۶۴ دانه برای ۱۸ ماهه سر میندازیم.

بعدش ۱۶ رج  برای ۶ ماهه …۲۰  رج برای۱۲ ماهه …۲۴ رج  برای ۱۸ ماهه  میبافیم.

در رج بعد ۱۱ دانه برای ۶ ماهه …۱۳ دانه برای۱۲ ماهه …۱۵دانه برای ۱۸ ماهه  میبافیم بعد یه دونه اضافه میکنیم… این کار رو ۴ بار تکرار میکنیم تا تعداد دانه ها به ۵۲ دانه برای ۶ ماهه …۶۰ انه برای۱۲ ماهه  …۶۸ دانه برای ۱۸ ماهه برسد.


حالا قسمت ضربدری ….

رج ۱: ۴ تا زیر… ۴ تا رو تا آخر

رج ۴ :۴ تا رو… ۴ تا زیر تا آخر

رج ۳: (مثل رج ۱)

رج ۴: (مثل رج ۲)

رج ۵ : ۴ تا زیر…. ۴ تایی رو که میخوایم رو ببافیم.. ۲ تای اولشو موقتا میزاریم رو یه میل دیگه…۲ تای دوم رو میبافیم و بعد اون دوتا رو که کنار گزاشتیم میبافیم… دوباره ۴ تا زیر….. تا آخر

رج ۶: (مثل رج ۲)

رج ۷: (مثل رج ۱)

رج ۸: (مثل رج  ۲)

رج  های ۱ تا ۸ رو تکرار می کنیم تا به اندازه ۹ سانت برای ۶ ماهه…۱۰.۵ سانت برای۱۲ ماهه…۱۱.۵ سانت برای ۱۸ ماهه برسد.

بعد از اون دانه ها را کم میکنیم.. به این ترتیب:

رج ۱: ۱ رو… ۲ تا با هم رو….تا آخر که باید ۳۵دانه برای ۶ ماهه ….۴۰دانه برای۱۲ ماهه….۴۶ دانه برای ۱۸ ماهه داشته باشیم.

رج ۲: ۲ تا با هم رو…۱ رو…. به ترتیب۱۷ دانه برای ۶ ماهه..۲۰ دانه برای۱۲ ماهه…۲۳  دانه برای ۱۸ ماهه میماند.

رج ۳: ۲ تا با هم رو…۱ رو…. به ترتیب ۹ دانه برای ۶ ماهه..۱۰ دانه برای۱۲ ماهه …۱۱ دانه برای ۱۸ ماهه میماند.

رج ۴: ۲ تا با هم رو…۱ رو…. به ترتیب ۴ دانه برای ۶ ماهه ..۵ دانه برای۱۲ ماهه…۵ دانه برای ۱۸ ماهه میماند.

۱ رج ساده ببافید….

کاموا را با دنباله بلند ببرید… از داخل دانه ها رد کرده و آنا سفت کنید و گره بزنید.

[ پنجشنبه ۵ بهمن۱۳۹۱ ] [ 10:37 ] [ آنیا ] [ ]


آموزش کلاه گرد و نرم پشمی

قطر نهایی : در وسیع ترین نفطه ، 28 سانتی متر

طرز بافت:

چهار تا زنجیره ، یک گره مخفی__ یک حلقه ایجاد کردیم.

دور 1 : سه تا زنجیره،  15 تا پایه بلند ، یک گره مخفی __ با احتساب زنجیره ای که زدیم 16 تا پایه بلند داریم.

دور2: سه تا زنجیره، پایه بلند در همان گره، {دو پایه بلند در گره بعدی} 15 بار ، گره مخفی__ جمعا 32 پایه بلند.

دور3 : سه تا زنجیره، دو تا پایه بلند در گره بعدی، {یک پایه بلند در گره بعدی، دو پایه بلند در گره بعدی} 15 بار ، گره مخفی__جمعا 48 پایه بلند.

(وقتی توی یک گره دوتا پایه بلند میزنیم یعنی ازینجا داریم کار رو گسترش میدیم.نیازی به شمردن تعداد تکرارها نیست! مثلا توی این رج اگه زنجیره  اول رو پایه بلند حساب کنیم مدام داریم یک گره با یک پایه بلند و یک گره با دوپایه بلند میبافیم.)

دور 4: سه تا زنجیره، دو تا پایه بلند در گره بعدی، {یک پایه بلند در دو گره بعدی، دو پایه بلند در گره بعدی} 15 بار ، پایه بلند در گره بعدی، گره مخفی__جمعا 64 پایه بلند.

دور 5: سه تا زنجیره، دو پایه بلند در گره بعدی،{یک پایه بلند در سه گره بعدی، دو پایه بلند در گره بعدی} 15 بار ، یک پایه بلند در دو گره بعدی، گره مخفی__ جمعا 80 پایه بلند.

دور 6: سه تا زنجیره، دو پایه بلند در گره بعدی، {یک پایه بلند در چهار گره بعدی، دو  پایه بلند در گره بعدی}15 بار، یک پایه بلند در سه گره بعدی، گره مخفی__ جمعا 96 پایه بلند.

دور 7 تا 14: در هر گره از دور یک پایه بلند ببافید و انتهای دور را با گره مخفی به اولین گره متصل کنید.

دور 15: سه تا زنجیره ، یک پایه بلند در سه گره بدی، {دوتا گره را یکی کنید، یک پایه بلند در چهار گره بعدی} 15 بار، گره مخفی__جمعا 80 تا پایه بلند.

(داریم لبه کلاه رو جمع می کنیم.)

دور 16: سه تا زنجیره،یک پایه بلند در دو گره بعدی،{دو تا یکی، پایه بلند در سه گره بعدی} 15 بار، دو تا یکی، گره مخفی__ جمعا 64 تا پایه بلند.

دور 17 و 18 : یک زنجیره، پایه کوتاه در هر گره ، گره مخفی

تمام.

اینم یکی از عکسای ژورنال[ دوشنبه ۲ بهمن۱۳۹۱ ] [ 21:19 ] [ آنیا ] [ ]